Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων συμπολιτών μας των πολεοδομικών ενοτήτων της Δ.Ε Παλλήνης, ενημερώνουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση του της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου αποφάσισε την ανάρτηση των Κτηματολογικών πινάκων και κτηματολογικών διαγραμμάτων των παρακάτω περιοχών:
1) «ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ τμήματος Π.Ε 1» (περιοχή Λόφος Έντισσον), 
2) Την Γ΄ανάρτηση των Κτηματολογικών πινάκων και κτηματολογικών διαγραμμάτων της περιοχής τμήματος «ΝΟΤΙΑΣ ΕΔΡΑΣ» Δ.Ε Παλλήνης.
3) Την Γ΄ανάρτηση των Κτηματολογικών πινάκων και κτηματολογικών διαγραμμάτων της περιοχής τμήματος «ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ» Δ.Ε Παλλήνης,
Εκτός από τις απαραίτητες διορθώσεις, την συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και διαφόρων αναγκαίων εγγράφων ή υποβολή τυχόν ενστάσεων, κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσέλθει και να υποβάλλει και τα παρακάτω:

  • α) Ιστορικό τίτλων ιδιοκτησίας που θα φτάνει μέχρι την 10/3/1982 
  • β) Αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη του ακινήτου στις 10/3/1982
  • γ) Πιστοποιητικά μεταγραφής των τίτλων ιδιοκτησίας
  • δ) Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας
  • ε) Κτηματολογικό διάγραμμα με αεροφωτογραφία από το Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Η ανάρτηση θα ισχύει για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από 3/10/2016 έως 19/10/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου