Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

   Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ -ΦΥΛΛΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018(247)

     Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε το φύλλο Σεπτεμβρίου 2018 (247) της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα

 https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

   Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ -ΦΥΛΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018(246)

     Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε το φύλλο Αυγούστου 2018 (246) της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα https://drive.google.com/open?id=1giYYGNuZQR29AZAdZ4aBFIyVzWZtD4_5

Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Η ΦΩΝΗ του Γέρακα - Φύλλο Ιανουαρίου 2018

Πατήστε πάνω στην μικρογραφία του πρωτοσέλιδου, για να ανοίξετε σε ηλεκτρονική μορφή το φύλλο Ιανουαρίου 2018 (Νο239) της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα.