Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ -ΦΥΛΛΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018(249)

     Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε το φύλλο Νοεμβρίου 2018 (249) της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα https://drive.google.com/open?id=1OVR72vCJCvL0YjmEiToNYFZzaC7SiIyg