Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

  Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ -ΦΥΛΛΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018(248)

     Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε το φύλλο Οκτωβρίου 2018 (248) της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα


 https://drive.google.com/open?id=1K4tHJOb_b2TJuJfEtVWnuBfeKJiPztB1

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

   Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ -ΦΥΛΛΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018(247)

     Πατήστε πάνω στην εικόνα για να διαβάσετε το φύλλο Σεπτεμβρίου 2018 (247) της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα

 https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive