Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, αρ.70, δύναται να συγκροτηθεί Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, με γνωμοδοτικό χαρακτήρα και στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα θέματα ισότητας των φύλων, την καταγραφή και την ανάδειξη των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο.

Καλούμε εκπροσώπους φορέων, ή εμπειρογνώμονες(κατοίκους ή δημότες) σε θέσεις ισότητας, όπως υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη Δημοτική επιτροπή Ισότητας, υπόψιν του στο γραφείου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση press@palini.gr, μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014.

Για το Έντυπο Αίτησης, κάντε κλικ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου