Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Κλειστά τα Εσπερινά σχολεία του Δήμου μας σήμερα λόγω πρόβλεψης χαμηλών θερμοκρασιών

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. στ΄. του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 υποπερίπτωση 27 του Ν. 3852/2010.
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.
  4. Τον παγετό τις βραδινές ώρες της 25ης Ιανουαρίου 2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διακοπή λειτουργίας των Εσπερινών Σχολείων ( Γυμνάσιο και Λύκειο ) του Δήμου Παλλήνης την 25η Ιανουαρίου 2016, από ώρα 21:30΄ και μετά, λόγω προβλεπόμενης χαμηλής θερμοκρασίας.
Με εκτίμηση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου